Сигурни ли сте?
Грешка
Проблем в комуникацията със сървъра. Моля уведомете администратор
Централен депозитар 2017- 2018
Status: StandBy

Добре дошли в EWALLET

Това е Вашият електронен портфейл. Тук можете да направите справка за притежаваните от Вас акции, облигации и други финансови инструменти, включително и за тези придобити от масовата приватизация.

Справката е достъпна по два начина: чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) (издаден само на физически лица) или чрез въвеждане на персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Национална агенция за приходите (НАП).